SLOVENSKO   |   ENGLISH
1.4.2009

Deklaracije 14. Svetovne konference o tobaku in zdravju Mumbai, Indija; 8-12 Marec 2009

 

14. Svetovna konferenca o tobaku in zdravju prepoznava:

 

• Vsi tobačni izdelki so škodljivi in predstavljajo ekonomsko breme, posebej za države z nizkim prihodkom.

• Svetovna skupnost za nadzor tobaka mora vložiti več truda za boj proti tej epidemiji.

• Tobačna industrija ponuja vse vrste tobačnih izdelkov in  nadaljuje z razvijanjem novih izdelkov.

• Tobačna industrija ovira izvajanje ukrepov za nadzor tobaka in še naprej promovira tobačne izdelke na vse mogoče načine, vključno z zabavno industrijo.

• Okvirna konvencija o nadzoru tobaka (FCTC) je učinkovito orodje za  nadzor nad tobakom. Sprejelo jo je 84% držav po svetu.

 

 

Predlogi konference:

 

Predlog 1: Svetovna zdravstvena organizacija naj še naprej postavlja nadzor nad tobakom na prvo mesto.

 

Predlog 2: Do leta 2012 naj vsaj 90% sposobnih držav sklene pogodbo z FCTC.

 

Predlog 3: Do leta 2012 bo protokol FCTC o nezakonitem trgovanju tobačnih izdelkov sprejet, ratificiran in postal veljaven. Enako velja za vsaj še en protokol, o katerem še tečejo pogajanja.

 

Predlog 4: Do leta 2012 bodo pogodbenice FCTC sprejele dve dodatni smernici o izvajanju: člena 12: Izobraževanje, komuniciranje, usposabljanje in osveščanje javnosti;  in člena 14: Odvisnost od tobaka in prenehanje uporabe tobaka.

 

Predlog 5: Do leta 2012 bo vsaj 80% držav ustrezalo minimalnim zahtevam iz Člena 8 (Zaščita pred izpostavljenostjo  tobačnemu dimu), Člena 11 (Pakiranje in označevanje tobačnih izdelkov) in vsaj 50%  naj bi jih izpolnjevalo minimalne zahteve iz Člena 13 (Oglaševanje tobaka, promocija in sponzorstvo).

 

• Predlog 6: Vse pogodbenice  FCTC-ja bodo plačale odmerjen prostovoljni  prispevek in vsaj 10% pogodbenic bo poskrbelo za dodatne proračunske prispevke  FCTC-ju.

 

• Predlog 7: Nevladne, razvojne in človekoljubne organizacije bodo preskrbele in vzdrževale bistvene prispevke za nadzor nad tobakom.

 

• Predlog 8: Vlade, akademski sveti in civilna družba ne smejo sprejeti financiranja ali sodelovanja v mladinskih, družbeno odgovornih, prostovoljnih trženjih ali drugih programih tobačne industrije.

 

• Predlog 9: Do leta 2012 bo večina  pogodbenic  FCTC-ja  pričela s prizadevanji za prenehanje uporabe tobaka, kot predlaga 14 Člen FCTC.

 

• Predlog 10: Do leta 2012  bo 80% držav dvignilo davek na tobak na več kot 60 % maloprodajne cene.

 

• Predlog 11: Do leta 2012 bodo Združeni narodi sklicali generalno  zasedanje, na katerem bodo razpravljali o človekovih pravicah in nadzoru nad tobakom.

 

 


Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Partizanska cesta 12
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 5 917 80 76
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si