SLOVENSKO   |   ENGLISH

Svetovanje za opuščanje kajenja

Kajenje je eden vodilnih vzrokov obolevnosti in smrtnosti tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu. Odvisnost od nikotina in odtegnitveni znaki so po mednarodni klasifikaciji bolezni opredeljeni pod šifro F-17, v skupini - Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, kar pomeni, da je odvisnost opredeljena kot bolezen. Zato ni nič narobe, če kadilci pri opuščanju kajenja zaprosijo za pomoč.

 

Cilj Slovenske zveze za tobačno kontrolo in javno zdravje je kadilcem nuditi učinkovito strokovno pomoč pri opuščanju kajenja. V ta namen kadilcem nudimo svetovanja in tečaje, ki jih izvajajo strokovnjaki s področja preventive in opuščanja kajenja. Izvajalci so se usposabljali tudi v CINDI Šoli za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini na Inštitutu za varovanje zdravja RS.

 

Izvajalci so se usposabljali v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”. Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.Svetovanje za opuščanje kajenja

 

Kadilcem nudimo individualna svetovanja kot pomoč pri opuščanju kajenja. Na individualnih svetovanjih bomo predstavili 10 korakov opustitve kajenja, v pomoč pa boste prejeli priročnik “Tudi vi lahko prenehate kaditi”.

 

Za individualno srečanje se je potrebno predhodno najaviti preko

·         elektronske pošte misa.lovse@tobak-zveza.si ali

·         GSM: 051 317 113 (Mihaela Lovše)

 

Prijave sprejemamo od septembra do začetka julija za tekoče leto.


Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Kopitarjeva 2
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 2 620 98 57
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si