SLOVENSKO   |   ENGLISH
6.10.2009

Zdravstvena opozorila na škatlah tobačnih izdelkov

Na spletni strani avstralske vlade (http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-drugs-tobacco-warnings.htm) so podani podatki zdravstvenih opozorilih na tobačnih izdelkih. Od marca 2006 so na škatlah tobačnih izdelkov začeli tiskati nova zdravstvena opozorila, da bi kadilci bili bolje ozaveščeni o tem, koliko so ti izdelki zdravju škodljivi. Škatle imajo tako grafična kot pisana opozorila; na prednji strani pokrivajo 30% površine škatle, na zadnji pa kar 90%. Bistvo teh opozoril je močno sporočilo kadilcem glede negativnih posledic kajenja za njihovo zdravje in da te kadilce vsakič, ko sežejo po cigareti pozovejo naj prenehajo s kajenjem. Novembra 2007 so izvedli raziskavo o učinkovitosti teh opozoril. V bistvu so hoteli raziskati odzive kadilcev in nekadilcev na grafična opozorila. V raziskavo so vključili potrošnike, naredili so telefonsko anketo, povprašali so tudi tiste, ki so odgovorni za tobačno kontrolo. Raziskava je pokazala, da so grafična zdravstvena opozorila dosegla namen, katerega so si začrtali. Torej, potrošniki so se bolje zavedali posledic kajenja za njihovo zdravje, zmanjšalo se je tudi število kadilcev in tudi število tako imenovanih potencialnih kadilcev. Ti rezultati kažejo na to kako so pomembne slikice, oz. grafične podobe na tobačnih izdelkih za vpliv in opaznost teh zdravstvenih opozoril.
Za ta zdravstvena opozorila nosi odgovornost Oddelek za zdravstvo in staranje, sama opozorila pa potrjuje in uveljavlja Avstralska komisija za konkurenco in potrošništvo.

Glavne točke zdravstvenih opozoril za večino cigaretnih škatel in paketov tobaka so naslednje:
- 14 zdravstvenih opozoril, ki vključujejo grafične podobe, opozorilna in razlagalna sporočila;
- Rotacijski sistem za povečanje ozaveščanja potrošnikov o posledicah kajenja. vsakih 12 mesecev se menja niz 7 (niz A in niz B) sporočil na škatlah ( na vseh vrstah tobačnih izdelkov približno enako število teh nizov sedmih sporočil);
- Opozorila pokrivajo 30% prednje strani in 90% zadnje strani škatel, s tem da so grafični prikazi na obeh straneh;
- Na škatlah so tudi telefonske številke in spletne strani, ki nudijo pomoč pri odvajanju od kajenja;
- Informacije o zdravstvenih učinkih kemikalij, katere najdemo v dimu so natisnjene na strani škatle;
- Lepljive nalepke niso dovoljene za škatle cigaret v mehkem pakiranju, so pa dovoljene na tobačnih vrečkah.

Zdravstvena opozorila niza A:
- Kajenje povzroča obolenja dihal
- Kajenje povzroča napihnjenost
- Kajenje povzroča raka v ustih in grlu
- Kajenje maši žile
- Naj otroci ne vdihavajo vašega dima
- Kajenje – glavni vzrok smrti
- Prenehanje kajenja bo izboljšalo vaše zdravje

Zdravstvena opozorila niza B:
- Kajenje škoduje nerojenim otrokom
- Kajenje povzroča slepoto
- Kajenje povzroča pljučnega raka
- Kajenje povzroča srčne bolezni
- Kajenje podvoji možnost tveganja kapi
- Kajenje povzroča zasvojenost
- Tobačni dim je strupen


Razvili so tudi plakate in pole za vsako od teh opozoril, ki nudijo več informacij o posledicah kajenja za določene zdravstvene težave in podobne stvari.

Opozorila na cigarah:
Glavne točke opozoril so podobne tistim na cigaretnih škatlah, razen da so tukaj omejene na škodljive stvari, ki se tičejo izključno kajenje cigar. Zdravstvena opozorila na zavojih cigar pokrivajo 25 % prednje in 33% zadnje strani zavoja. Lepljive nalepke so dovoljene na vseh izdelkih. Informacijska sporočilna niso nujna.

Zdravstvena opozorila:
- Cigare niso varna alternativa cigaretam
- Kajenje cigar povzroča raka v ustih in grlu
- Kajenje cigar povzroča pljučnega raka
- Naj otroci ne vdihavajo vašega dima
- Dim cigar je strupen.

Zgodovina opozoril v Avstraliji

Opozorila so se v Avstraliji začela pojavljati že leta 1973. Prvo opozorilo se je glasilo : OPOZORILO - KAJENJE ŠKODUJE ZDRAVJU. Kasneje se je to opozorilo širilo na več različnih opozoril, ki so pokrivala čedalje večjo površino vseh tobačnih paketkov.
1995 se je sistem opozoril ojačal; bilo je več sporočil, pokrivala so večjo površino škatel, vsebovale so informacije o vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v cigaretah, natisnjena je bila tudi državna telefonska številka, na katero so lahko poklicali za informacije o škodljivosti kajenja. Ta opozorila so imela veljavo do sedaj, ko so se pojavila grafična opozorila.

Vir: Globalink, april 2009


Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Partizanska cesta 12
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 5 917 80 76
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si