SLOVENSKO   |   ENGLISH

Program opuščanja kajenja za mladostnike PROSTE ROKE-ČISTA PLJUČA (program IVZRS)

Kajenje je eden vodilnih vzrokov obolevnosti in smrtnosti tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu. Odvisnost od nikotina in odtegnitveni znaki so po mednarodni klasifikaciji bolezni opredeljeni pod šifro F-17, v skupini - Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, kar pomeni, da je odvisnost opredeljena kot bolezen. Zato ni nič narobe, če kadilci pri opuščanju kajenja zaprosijo za pomoč.

 

Cilj Slovenske zveze za tobačno kontrolo in javno zdravje je kadilcem nuditi učinkovito strokovno pomoč pri opuščanju kajenja. V ta namen kadilcem nudimo svetovanja in tečaje, ki jih izvajajo strokovnjaki s področja preventive in opuščanja kajenja. Izvajalci so se usposabljali tudi v CINDI Šoli za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini na Inštitutu za varovanje zdravja RS.

 

Izvajalci so se usposabljali v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”. Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


Program opuščanja kajenja za mladostnike PROSTE ROKE - ČISTA PLJUČA (program IVZ RS)

“Proste roke – čista pljuča”  je program opuščanja kajenja za mladostnike, stare od 15 do 19 let. Gre za srečanja skupin vrstnikov, ki imajo enak cilj: opustiti kajenje! V šestih srečanjih (vsak teden eno srečanje), ki trajajo uro in pol, se pogovarjamo o kajenju, raziskujemo lastne kadilske navade in motive, spoznavamo tehnike zmanjševanja/opuščanja kajenja in se učimo učinkovito spopadati s hrepenenjem po cigareti. Prav tako se naučimo spopasti s stresom in spodbujamo drug drugega v odločitvi o nekajenju.

 

Program “Proste roke – čista pljuča” izvajamo tudi v srednjih šolah.

 

Kontakt:

·         elektronska pošte misa.lovse@tobak-zveza.si ali

·         GSM številke: 051 317 113 (Mihaela Lovše)

 

Prijave sprejemamo od septembra do začetka julija za tekoče leto.

 

Program »Proste roke – čista pljuča« je pripravil Inštitut za varovanje zdravja RS.


Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Kopitarjeva 2
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 2 620 98 57
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si