Evropska državljanska pobuda: “ZA OKOLJE BREZ TOBAKA IN PRVO EVROPSKO GENERACIJO BREZ TOBAKA DO LETA 2030”

Tobačna pandemija je glavni preprečljivi vzrok smrti, povzroča pa tudi ogromno okoljsko škodo. Da bi nove generacije in okolje zaščitili pred škodljivim vplivom tobaka in s tobakom povezanih izdelkov, je treba odločno ukrepati proti škodi, ki jo ti izdelki povzročajo. Z Evropsko državljansko pobudo…