DOSEŽKI PROJEKTA »NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE«

gunas

ZAGOVORNIŠTVO IN CIVILNI DIALOG 1.1. – POBUDA ZA VKLJUČITEV NVO PREDSTAVNIKOV TER MLADIH V PROCES IZVAJANJA NALOG MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVANJE ZAVEZ PARMSKE DEKLARACIJE NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE V skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti in nomotehničnimi smernicami, smo pripravili Pobudo za vključitev…

Strokovni prispevek Slovenci in alkohol

vino

Strokovni prispevek Slovenci in alkohol :: MOSA 6. 8. 2015 | dr. Barbara Lovrečič | članek V Glasilu Zdravniške zbornice Slovenije (ISIS 2015; 8-9: 50-53) je bil objavljen strokovni  prispevek z naslovom Slovenci in alkohol. Avtorici Barbara Lovrečič in Mercedes Lovrečič opozarjata, da so…

NIJZ: Veliko mladostnikov se z alkoholom sreča v starosti 13 let ali manj

mladi

NIJZ: Veliko mladostnikov se z alkoholom sreča v starosti 13 let ali manj :: MOSA 14. 8. 2015 | Mosa | novica Delež mladostnikov, ki pijejo alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, se je v obdobju od leta 2002 do 2014 znižal, prav tako se…

PREDLOG ZA SPREMEMBO RESOLUCIJE O NAC. ZDRAVSTVENEM VARSTVU 2015-25

A large group of vibrant young adults outside with a sky backgroun

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”  skupaj z vsebinskimi mrežami NVO: “Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo” – Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, “Preventivna platforma” – Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”, “Mreža…

Izjava za javnost MDS in Svet ZO

phonedoscope on glass of juice with fruits oranges lemons and kiwi isolated on white background agriculture and healthy eating

   IZJAVA ZA JAVNOST   1 – VKLJUČITEV PREDSTAVNIKA NVO S PODROČJA ZDRAVJA V PROCES IZVAJANJA NALOG MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE ZAVEZ PARMSKE DEKLARACIJE 2 – USTANOVITEV SVETA ZA JAVNO ZDRAVJE IN OKOLJE V MESTNI OBČINI MARIBOR   Maribor, 13.08.2015 – Slovenska zveza…

Izjava za javnost ob 10. obletnici okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (FCTC)

kajenje

V Sloveniji je tobak med dejavniki tveganja vodilni preprečljivi vzrok smrti in vodilni dejavnik tveganja za izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti in manjzmožnosti.[1] Kajenju tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih, starih 30 let ali več, 27% pri moških in 11%…

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015

zabojcekweb

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015 Umanotera sporoča, da so pripravili “Katalog dobrih praks 2015″, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive. Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških…