DOSEŽKI PROJEKTA »NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE«

ZAGOVORNIŠTVO IN CIVILNI DIALOG 1.1. – POBUDA ZA VKLJUČITEV NVO PREDSTAVNIKOV TER MLADIH V PROCES IZVAJANJA NALOG MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVANJE ZAVEZ PARMSKE DEKLARACIJE NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE V skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti in nomotehničnimi smernicami, smo pripravili Pobudo za vključitev…

Strokovni prispevek Slovenci in alkohol

Strokovni prispevek Slovenci in alkohol :: MOSA 6. 8. 2015 | dr. Barbara Lovrečič | članek V Glasilu Zdravniške zbornice Slovenije (ISIS 2015; 8-9: 50-53) je bil objavljen strokovni  prispevek z naslovom Slovenci in alkohol. Avtorici Barbara Lovrečič in Mercedes Lovrečič opozarjata, da so…

NIJZ: Veliko mladostnikov se z alkoholom sreča v starosti 13 let ali manj

NIJZ: Veliko mladostnikov se z alkoholom sreča v starosti 13 let ali manj :: MOSA 14. 8. 2015 | Mosa | novica Delež mladostnikov, ki pijejo alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, se je v obdobju od leta 2002 do 2014 znižal, prav tako se…

PREDLOG ZA SPREMEMBO RESOLUCIJE O NAC. ZDRAVSTVENEM VARSTVU 2015-25

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”  skupaj z vsebinskimi mrežami NVO: “Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo” – Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, “Preventivna platforma” – Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”, “Mreža…

Izjava za javnost MDS in Svet ZO

   IZJAVA ZA JAVNOST   1 – VKLJUČITEV PREDSTAVNIKA NVO S PODROČJA ZDRAVJA V PROCES IZVAJANJA NALOG MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE ZAVEZ PARMSKE DEKLARACIJE 2 – USTANOVITEV SVETA ZA JAVNO ZDRAVJE IN OKOLJE V MESTNI OBČINI MARIBOR   Maribor, 13.08.2015 – Slovenska zveza…

Izjava za javnost ob 10. obletnici okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (FCTC)

V Sloveniji je tobak med dejavniki tveganja vodilni preprečljivi vzrok smrti in vodilni dejavnik tveganja za izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti in manjzmožnosti.[1] Kajenju tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih, starih 30 let ali več, 27% pri moških in 11%…

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015 Umanotera sporoča, da so pripravili “Katalog dobrih praks 2015”, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive. Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških…